Ajankohtaisia uutisia

Tunnistamisesta toimiviin käytäntöihin -
Yhteinen asiakas työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa seminaari 7.2.2019 Seinäjoella


Koulutuksen kohderyhmä:
Työikäisten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, TE-palveluiden, työllisyyspalveluiden ja Kelan henkilöstö, kokemusasiantuntijat sekä muut monialaisen yhteispalvelun sidosryhmään kuuluvat toimijat.

OSMO-hankkeen yhtenä päätavoitteena on kehittää asiakaslähtöisen palvelutarpeen tunnistamista ja arviointia eri toimijoiden välillä siten, että asiakas saisi sen pohjalta tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden, jossa eri toimijoiden roolit ja yhteistyökäytännöt on tunnistettu. Tämä seminaari käynnistää työ- ja toimintakyvyn arvioinnin maakunnalliseen kehittämiseen keskittyvän työpajasarjan, jota järjestetään kohdennetusti eri ammattiryhmille kevään 2019 aikana – tässä tarvitaan meitä kaikkia ammattilaisia! Työstämistä jatketaan yhdessä syksyn 2019 aikana.

Seminaaripäivän 7.2.2019 puhujina:

Raija Kerätär / Oorninki Oy. Raija Kerättären ja Tuija Oivon tehtävänä selvityshenkilöinä oli kartoittaa osatyökykyisten tilannetta työmarkkinoilla, siirtymiä työkyvyttömyysetuuksille sekä palveluita, joiden avulla edistetään työllistymistä sekä arvioida toimeentulon erilaisia vaihtoehtoja. Selvitystyön kuluessa kohderyhmäksi tarkentui vaikeimmassa työmarkkinatilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät. Selvityshenkilöt toteavat, että pitkäaikaistyöttömän asiakkaan palvelutarvetta, työkykyä ja kuntoutustarvetta ei selvitetä riittävän yksilöllisesti ja monialaisesti, ja tämä johtaa useiden työttömien jäämisen palveluiden ja etuuksien ulkopuolelle. Raportti on luettavissa tästä linkistä .

Kirsi Lappalainen / TTL. Kirsi Lappalaisen väitöskirja on julkaistu 2017 aiheesta: Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen painopisteenä terveydenhuolto ja verkostoyhteistyö. Väitöskirjaan pääset tutustumaan tästä linkistä.

Kokemusasiantuntija Linda / Etelä-Pohjanmaan sairanhoitopiiri.
Kokemuksia monen palvelun asiakkuudesta ja kuntoutuspolusta.

Päivän aikana on esillä Etelä-Pohjanmaan käytäntöjä.

Kyseessä on kokopäivän seminaarin ja tarkempaan aikatauluun tästä linkinkistä.
Seminaari on maksuton (lounas omakustanteinen).

Tule mukaan työstämään Etelä-Pohjanmaan monialaista työohjetta työ- ja toimintakyvyn arviointiin!

Ilmoittautumislinkki

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Maarit, Maija, Minna, Merja ja Sami / OSMO-hanke


OSMO-hankkeen 3/2018 uutiskirje on ilmestynyt

Pääset lukemaan koko uutiskirjeen tästä linkistä.
Antoisia lukuhetkiä!

Etelä-Pohjanmaan työelämäosallisuuden ja sosiaalisen työllistämisen verkosto eli TYSO

TYSO-verkoston tarkoituksena on jakaa maakunnassa tuettuun työllistämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä, auttaa kehittämistyössä sekä vahvistaa alueen osaamista ja yhteistyötä. Verkosto on tarkoitettu kaikille Etelä-Pohjanmaan työntekijöille, jotka työskentelevät erityistä tukea työllistymiseensä tarvitsevien kanssa.Opitaan yhdessä!

TYSO-verkosto on alkujaan perustettu Innokylään ja on nyt rinnalleen saanut Facebook-sivuston.

Innokylän työtilan löydät TÄÄLTÄ.

Facebook-sivuston löydät TÄÄLTÄ.


OSMO osallisuutta monialaisesti - hanke aloitti tammikuussa 2018

Osmo- osallisuutta moniammatillisesti aloitti koko Etelä- Pohjanmaalla 1.1.2018 - 30.4.2020. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke, toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Hanke toimii koko Etelä-Pohjanmaan alueella ja sitä hallinnoi Seinäjoen kaupunki.

Hankkeen päätavoitteina ovat maakunnallisen monialaisen yhteistoimintamallin luominen SoteMaku uudistuksessa, asiakasosallisuuden vahvistaminen, palvelutarpeen tunnistamisen kehittäminen, työntekijöiden osaamisen ja ammattikulttuurin - ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen. Kuntien alueelliset tavoitteet ovat muotoutuneet päätavoitteista.