Työ- ja toimintakyvyn arviointi


Hankkeen aikana on kehitetty työ- ja toimintakyvyn arvioinnin prosessia yhteistyössä monialaisen verkoston, kokemusosaajien ja eri sidosryhmien kanssa.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin avainsanoja ovat tunnistaminen, työntekijän antama
tuki asiakkaalle, toimiva yhteistyö ja tiedonkulku eri toimijoiden kesken. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin lähtökohtana tulee olla asiakkaan oma suunnitelma ja omat tavoitteet, joiden toteutumista ammattilaiset ovat tukemassa.


Monitoimijaisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin työohje

Työohje sisältää kootusti tietoa työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioinnin vaiheista: palvelutarpeen arvioinnista ja tunnistamisesta, tietojen kokoamisesta ja suunnitelman laatimisesta sekä erilaisista palveluista, joita arvioinnin aikana voidaan hyödyntää.


Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmät. Työkalupakki.

Työkalupakkiin on koottu työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa hyödynnettäviä mittareita ja menetelmiä sekä hyödyllisiä sivustoja.


Esite työ- ja toimintakyvyn arvioinnista

Kokemustoimijat ovat olleet mukana laatimassa esitettä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista. Esitteen tavoitteena on kertoa mistä työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa on kyse ja miten asiakas voi itse tunnistaa tarpeen työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn.


Palvelutarpeen arvioinnin kortit

Asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arvioinnin yhteydessä voidaan hyödyntää myös palvelutarpeen arvioinnin kortteja, jotka löytyvät sosiaalisen kuntoutuksen osiosta.OSMO-hankkeessa on selvitetty TyKe-tiimien toimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnasta on lähetetty sähköpostikyselyt Kelaan, TYP-työpareille ja TYP-terveydenhoitajille niille alueille, joissa on TyKe-toimintaa. Koontiin on saatu vastaukset kaikilta alueilta. Seinäjoella ei ole TyKe-tiimiä ja sen on tarkoitus hankkeen tuella käynnistyä, joten tämän osalta on myös kartoitettu eri toimijoiden toiveita ja odotuksia.


Raportissa esitellään mittareita ja arvioinnin välineitä, joita on käytössä Etelä-Pohjanmaalla työelämän ulkopuolella olevien työikäisten asiakkaiden parissa. Selvitystyötä on tehty kuntien aikuissosiaalityöstä sekä työpajoilta. Työkyky- ja mittaristoasiasta on käyty keskustelua myös muiden toimijoiden kanssa,kuten TOIKE- ja PRO SOS-hankkeiden kanssa.


Voit antaa palautetta sivulla olevista materiaaleista tämän linkin kautta.


Lisää aiheesta:

Kaukonen, Maija 2019. Työelämän ulkopuolella olevat asiakkaat toimijoina palveluissa. Yamk-opinnäytetyö.