Työ- ja toimintakyvyn arviointi


Hankkeen aikana kehitetään työ- ja toimintakyvynarvioinnin prosessia yhteistyössä monialaisen yhteispalveluverkoston, kokemusosaajien ja eri sidosryhmien kanssa. Vuoden 2019 loppupuolella valmistuu maakunnallinen työohje

Sivua päivitetään. Voit olla tarvittaessa yhteydessä: https://www.eptyp.fi/yhteystiedot