Työ- ja toimintakyvyn arviointi


Hankkeen aikana kehitetään työ- ja toimintakyvynarvioinnin prosessia yhteistyössä monialaisen yhteispalveluverkoston, kokemusosaajien ja eri sidosryhmien kanssa.

- Työ-ja toimintakyvyn arvioinnin maakunnallinen työohje julkaistaan sivuilla helmikuun 2020 lopulla.

- Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmät. Työkalupakki.

- Esite: Monitoimijaisen työohjeen sisältö.

- Kokemustoimijoiden laatima esite työ- ja toimintakyvyn arvioinnista.


Lisää aiheesta:

Kaukonen, Maija 2019. Työelämän ulkopuolella olevat asiakkaat toimijoina palveluissa. yamk-opinnäytetyö.

Kysy lisää: https://www.eptyp.fi/yhteystiedot