Sosiaalinen kuntoutus

OSMO-hankkeen tavoitteena on ollut luoda maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen malli ja laatia yhdessä asiakkaiden kanssa asiakasesite. Hankkeen alussa on tehty selvitys Etelä-Pohjanmaan sosiaalisen kuntoutuksen käytännöistä. Tämän jälkeen kehittämistyö on edennyt yhteisellä työpajasarjalla ajalla 9/2018-8/2020, jonka myötä on valmistunut maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen malli ja tulossa on myös sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvaukset. Kehittäjäasiakkailla ja kokemusasiantuntijoilla on ollut oma esitetyöpaja kevään 2019 aikana, jonka tuotos on julkaistu 28.8.2019. Tuotokset alla - perehdy ja kommentoi!

Sosiaalisen kuntoutuksen malli
OSMO-hankkeessa on luotu maakuntaan yhteinen sosiaalisen kuntoutuksen malli. Mallia on työstetty lainsäädännön ja valtakunnallisen SOSKU-hankkeen materiaalin pohjalta. Työskentely on edennyt työpajasarjassa, jossa on ollut edustusta maakunnan eri kunnista / yhteistoiminta-alueilta. Työpajoissa on ollut mukana eri asiantuntijoita yhteisen tietopohjan saavuttamiseksi. Kokemusasiantuntijat ovat aktiivisesti osallistuneet mallin työstämiseen. Työpajasarja on toteutettu ajalla 9/2018-8/2019. Malli toimii tällä hetkellä parhaiten Internet explorer -selaimella. Muilla selaimilla linkitys sisältösivuilta saattaa viedä linkitystä seuraavaan diaan. Huomioithan, että mallin sisältöä päivitetään hankkeen aikana. (päivitetty 5.11.2019)
Kommentoi ja anna palautetta mallinnuksesta: https://link.webropolsurveys.com/S/D2917D89210AE9F6

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakasesite
OSMO-hankkeessa on työstetty yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden kanssa maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen esite, joka on tarkoitettu asiakkaille. Etelä-Pohjanmaan kunnat ja yhteistoiminta-alueet voivat ottaa esitettä vapaasti käyttöön.

Kommentoi ja anna palautetta asiakasesitteestä: https://link.webropolsurveys.com/S/B84314385FED517