Sosiaalinen kuntoutus

OSMO-hankkeen tavoitteena on ollut luoda maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen malli ja laatia yhdessä asiakkaiden kanssa asiakasesite. Hankkeen alussa on tehty selvitys Etelä-Pohjanmaan sosiaalisen kuntoutuksen käytännöistä. Tämän jälkeen kehittämistyö on edennyt yhteisellä työpajasarjalla ajalla 9/2018-8/2020, jonka myötä on valmistunut maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen malli ja tulossa on myös sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvaukset. Kehittäjäasiakkailla ja kokemusasiantuntijoilla on ollut oma esitetyöpaja kevään 2019 aikana, jonka tuotos on julkaistu 28.8.2019. Tuotokset alla - perehdy ja kommentoi!

Sosiaalisen kuntoutuksen malli - prosessikuvaus
OSMO-hankkeessa on luotu maakuntaan yhteinen sosiaalisen kuntoutuksen malli. Mallia on työstetty lainsäädännön ja valtakunnallisen SOSKU-hankkeen materiaalin pohjalta. Työskentely on edennyt työpajasarjassa, jossa on ollut edustusta maakunnan eri kunnista / yhteistoiminta-alueilta. Työpajoissa on ollut mukana eri asiantuntijoita yhteisen tietopohjan saavuttamiseksi. Kokemusasiantuntijat ovat aktiivisesti osallistuneet mallin työstämiseen. Työpajasarja on toteutettu ajalla 9/2018-8/2019. Malli toimii tällä hetkellä parhaiten Internet explorer -selaimella. Muilla selaimilla linkitys sisältösivuilta saattaa viedä linkitystä seuraavaan diaan. Huomioithan, että mallin sisältöä päivitetään hankkeen aikana. (päivitetty 17.2.2020)
Kommentoi ja anna palautetta mallinnuksesta: https://link.webropolsurveys.com/S/D2917D89210AE9F6


Sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvaukset

OSMO-hankkeessa on työstetty sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvaukset. Palvelukuvauksissa
on hyödynnetty aihetta käsittelevää kirjallisuutta, sosiaalisen kuntoutuksen työpajoissa (syksy 2018 – kevät 2019) työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa tuotettua tietoa sekä työelämäosallisuutta koskevissa kuvauksissa alan
työntekijöistä kootun pienryhmän tuottamaa tietoa.


Sosiaalisen kuntoutuksen asiakasesite
OSMO-hankkeessa on työstetty yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden kanssa maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen esite, joka on tarkoitettu asiakkaille. Etelä-Pohjanmaan kunnat ja yhteistoiminta-alueet voivat ottaa esitettä vapaasti käyttöön.

Kommentoi ja anna palautetta asiakasesitteestä: https://link.webropolsurveys.com/S/B84314385FED517

Kokemusasiantuntijat sosiaalisena tukena
OSMO-hankkeessa EPSHP:n koulutetut kokemusasiantuntijat ovat olleet asiakastyössä osana sosiaalista kuntoutusta asiakkaille sosiaalisena tukena mm. asioinnissa, harrastuksissa ja terveydenhuollon käynneillä. Ohjeistuksessa on tietoa kokemusasiantuntijan tilaamisesta, käytännöistä ja prosessin etenemisestä.

Kortit palvelutarpeen arvioinnin tueksi

Kortteja voi hyödyntää palvelutarpeenarvioinnin tukena sekä sosiaalisen kuntoutuksen prosessin eri vaiheissa. Kortit ovat tulostettavissa oheisesta linkistä. Korttien ideointi Kuussoten aikuissosiaalityö, toteutus Merja Paulasaari

Lisää aiheesta:

Paulasaari, Merja 2018. Sosiaalinen kuntoutus-näkökulmia palvelumallin muotoiluun. Yamk-opinnäytetyö.

Timo, Anne 2018. Sosiaalinen kuntoutus-sosiaalisen kuntoutuksen jäsentäminen. Yamk-opinnäytetyö.

Kysy lisää! https://www.eptyp.fi/yhteystiedot