Seminaarit ja koulutukset

Tulevat tapahtumat

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä -koulutussarjan viimeinen luento ke 13.11.2019:
IMBA ja Melba.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

Ke 27.11. klo 8:30-15:30
Motivaatiota muutokseen monitoimijaisesti –seminaari

Suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä korostuvat työn ja työelämän muutos. Työntekijöiden on pystyttävä
omaksumaan muutoksia jatkuvasti ja taitoa säilyttää oma ja organisaation toimintakyky muutosten keskellä. Toisaalta työntekijöillä on halu muuttaa ja kehittää työtä sekä siihen liittyviä toimintatapoja. Haluamme tukea, kannustaa ja innostaa työntekijöitä muutosten keskellä.

Viedään pienilläkin asioilla ja kokeiluilla asioita yhdessä eteenpäin!

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

________________________________________________________________________________________________________________________

Menneiden seminaarien ja koulutuspäivien materiaalit

Ti 17.9. klo 9:30-12:00
Paikka: Hotelli Alma (Ruukintie 4, Seinäjoki). Näyttämökabinetti.
Pro Tukipiste ja PropUp-hanke. Toiminnan esittely. Tunnistaminen ja puheeksi ottamisen keinoja.

TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN - MAAKUNNALLISEN TYÖOHJEEN KOKOAMINEN
KEVÄT 2019

OSMO-hankkeessa tavoitteena on koostaa maakunnallinen työohje monialaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Periaatteena työskentelyssä on yhteinen arvopohja ja tietopohja. Työtä tehdään yhdessä - kaikkien osaamista tarvitaan. Kehittämistyön pohjana mm. vuonna 2018 koostetut raportit: 1) TyKe-tiimit Etelä-Pohjanmaalla. 2) Työ- ja toimintakyvyn mittarit Etelä-Pohjanmaalla.

TyKe-työpajailtapäivät keväällä 2019

Ke 13.3.2019 klo 12-16 TE-palveluiden henkilöstö.
Ke 10.4.2019 klo 12-16 Kuntien aikuissosiaalityön työntekijät ja
työllisyyspalveluiden henkilöstö.
Ke 8.5.2019 klo 12-16 Terveydenhuollon toimijat.

Työpaja-iltapäivissä mukana ovat olleet:
• EPSHP Toimintakykykeskuksen ja kuntoutustutkimuspoliklinikan lääkäri Mervi
Tuunanen
• Kelan ratkaisuasiantuntija ja/tai asiantuntijalääkäri
• muita ajankohtaisia alustajia

Työpajailtapäivissä on työstetty:
1) Mikä on oma roolimme työ- ja toimintakyvyn tunnistamisessa ja arvioinnissa
sekä yhteisessä suunnitelmassa?
2) Miten asiakasosallisuus huomioidaan prosessissa ja miten voimme omalla
toiminnallamme tukea tätä?
3) Mitä muiden tulee tietää meidän työstämme ja mitä meidän tulee tietää muiden
työstä, että monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointi toteutuu?


TyKe-työpajasarjan koontipäivä 5.6.2019, Ruusulassa (Seinäjoki)

Teema: ARVOT JA INHIMILLISYYS TYÖSSÄMME
Alustajana sosiaalityön yliopistonlehtori Anna Metteri ja hänen aihetta
käsittelevään artikkelin löydät tästä.

Työskentely jatkuu tämän jälkeen syksyllä 2019 erillisen työryhmän voimin siten, että maakunnallinen
työohje valmistuu loppuvuodesta
.

_____________________________________________________________________________________

TUNNISTAMISESTA TOIMIVIIN KÄYTÄNTÖIHIN -SEMINAARIN 7.2.2019 ESITYKSET

Raija Kerätär / Oorninki Oy. Raija Kerättären ja Tuija Oivon tehtävänä selvityshenkilöinä oli kartoittaa osatyökykyisten tilannetta työmarkkinoilla, siirtymiä työkyvyttömyysetuuksille sekä palveluita, joiden avulla edistetään työllistymistä sekä arvioida toimeentulon erilaisia vaihtoehtoja. Selvitystyön kuluessa kohderyhmäksi tarkentui vaikeimmassa työmarkkinatilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät. Selvityshenkilöt toteavat, että pitkäaikaistyöttömän asiakkaan palvelutarvetta, työkykyä ja kuntoutustarvetta ei selvitetä riittävän yksilöllisesti ja monialaisesti, ja tämä johtaa useiden työttömien jäämisen palveluiden ja etuuksien ulkopuolelle. Raportti on luettavissa tästä linkistä .
Raija Kerättären esitys: Miksi monialaista yhteistyötä tarvitaan työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa

Kirsi Lappalainen / TTL. Kirsi Lappalaisen väitöskirja on julkaistu 2017 aiheesta: Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen painopisteenä terveydenhuolto ja verkostoyhteistyö. Väitöskirjaan pääset tutustumaan tästä linkistä.
Kirsi Lappalaisen esitys: Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen terveydenhuollossa


Niinimäki, Ojanperä ja Rintala: KY Kaksineuvoisen esityksen abstarkti

Katri Lehto / Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto:Kasvupalvelupilotti - työllistymisen palveluallianssi

Seija Kouvalainen / Kuusiolinna ja Minna Palonheimo-Asunmaa / Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto: TyKe-tiimitoiminta kuusiokunnissa

Kehittämistyö jatkuu vuoden aikana 2019 siten, että työohje moniammatilliseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin valmistuu loppuvuodesta. Seuraa ilmoittelua!

Lisätietoja jatkotyöskentelystä: hankekoordinaattori Maarit Pasto (maarit.pasto@seinajoki.fi tai p. 044 4181 882) tai Maija Kaukonen (maija.kaukonen@seinajoki.fi tai p. 044 4255 060)


___________________________________________________________________________

OSALLISUUDEN AREENAT -SEMINAARIN 29.11.2018 ESITYKSET

Osallisuuden lupaus ja petos - Aila-Leena Matthies, professori, Jyväskylän yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli - Tanja Hirschovits-Gerz, aluekoordinaattori, THL

Etelä-pohjanmaan maakunnan osallisuusvalmistelu -
Minna Laitila, vs. kehitysjohtaja, SONet BOTNIA,

Osallisuus ja köyhyys - Jouko Karjalainen, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa - Arja Tyynelä, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

Hankkeiden esitykset: Yhteinen keittiö, Järjestö 2.0 ja Pro Sos -hankkeilta
OSMO -hankkeiden posterit:
1. Kokemusasiantuntijat aikuissosiaalityössä Etelä-Pohjanmaalla ja
2. Asiakasraadit aikuissosiaalityössä Etelä-Pohjanmaalla


_____________________________________________________________________________________________

HAUSSA YHTEINEN MAAKUNNALLINEN YHTEISTOIMINTAMALLI - HYMY -SEMINAARIN ESITYKSET 18.5.2018:

Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa -Peppi Saikku, tutkija, THL

Työllisyyspalvelujen kehittäminen ja alueellinen työllisyyskokeilu- Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu, Kuopion alueen 1.8.2017 - 31.12.2018Pirjo Oksanen, työllisyyspalvelujohtaja

Aikuissosiaalityö Eksotessa -Tiina Kirmanen ja Heikki Hirvonen, aikuisten psykososiaaliset palvelut

_________________________________________________________________________________________________________________

TYÖTTÖMIEN PALVELUT - YHTEISKEHITTÄMISEN TYÖPAJA 26.3.2018, Seinäjoki.
Järjestäjänä: OSMO-hanke

Yhteiskehittämisen työpajaan osallistui 35 henkilöä. Alustajana toimi Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksesta vastuuvalmistelija Minna Laitila ja hänen pitämä esitys sai yleisöltä kiitosta. Minna Laitilan esitys nähtävillä tästä.

Yhteisessä työskentelyssä osallistujat kiersivät kolmessa eri teemapöydässä tuoden omaa kokemusta ja näkemystä seuraavista aiheista:
1. Osallisuuden tilat Seinäjoella
2. Asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet omiin palveluihin
3. Osallistuminen palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin

Koostettuun tietoon, pääsee aihealuetta klikkaamalla. Koottu tieto viedään tiedoksi sote- ja maakuntavalmistelijoille. Vastaavia tilaisuuksia tullaan järjestämään maakunnassa myöhemmin.