Seminaarit ja koulutukset

Tulevat tapahtumat

TERVETULOA TUNNISTAMISESTA TOIMIVIIN KÄYTÄNTÖIHIN - Yhteinen asiakas työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa seminaariin to 7.2.2019 Seinäjoelle
Paikka: OmaSP Stadion / Atria Lounge, Alaseinäjoenkatu 15, Seinäjoki
Aika: 8:30-15:30
Puheenjohtajana toimii: Tuula Peltoniemi

Koulutuksen kohderyhmä: Työikäisten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, TE-palveluiden, työllisyyspalveluiden ja Kelan henkilöstö, kokemusasiantuntijat sekä muut monialaisen yhteispalvelun sidosryhmään kuuluvat toimijat.

OSMO-hankkeen yhtenä päätavoitteena on kehittää asiakaslähtöisen palvelutarpeen tunnistamista ja arviointia eri toimijoiden välillä siten, että asiakas saisi sen pohjalta tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden, jossa eri toimijoiden roolit ja yhteistyökäytännöt on tunnistettu. Tämä seminaari käynnistää työ- ja toimintakyvyn arvioinnin maakunnalliseen kehittämiseen keskittyvän työpajasarjan, jota järjestetään kohdennetusti eri ammattiryhmille kevään 2019 aikana – tässä tarvitaan meitä kaikkia ammattilaisia! Työstämistä jatketaan yhdessä syksyn 2019 aikana.

Seminaaripäivän 7.2.2019 puhujat

Raija Kerätär / Oorninki Oy. Raija Kerättären ja Tuija Oivon tehtävänä selvityshenkilöinä oli kartoittaa osatyökykyisten tilannetta työmarkkinoilla, siirtymiä työkyvyttömyysetuuksille sekä palveluita, joiden avulla edistetään työllistymistä sekä arvioida toimeentulon erilaisia vaihtoehtoja. Selvitystyön kuluessa kohderyhmäksi tarkentui vaikeimmassa työmarkkinatilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät. Selvityshenkilöt toteavat, että pitkäaikaistyöttömän asiakkaan palvelutarvetta, työkykyä ja kuntoutustarvetta ei selvitetä riittävän yksilöllisesti ja monialaisesti, ja tämä johtaa useiden työttömien jäämisen palveluiden ja etuuksien ulkopuolelle. Raportti on luettavissa tästä linkistä .

Kirsi Lappalainen / TTL. Kirsi Lappalaisen väitöskirja on julkaistu 2017 aiheesta: Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen painopisteenä terveydenhuolto ja verkostoyhteistyö. Väitöskirjaan pääset tutustumaan tästä linkistä.

Kokemusasiantuntija Linda / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kokemuksia monen palvelun asiakkuudesta ja kuntoutuspolusta.

Päivän aikana on esillä Etelä-Pohjanmaan käytäntöjä.

Kyseessä on kokopäivän seminaarin ja tarkempia aikataulu tulostettavissa tästä.
Seminaari on maksuton (lounas omakustanteinen).

Tule mukaan työstämään Etelä-Pohjanmaan monialaista työohjetta työ- ja toimintakyvyn arviointiin!

Ilmoittautumislinkki

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Maarit, Maija, Minna, Merja ja Sami / OSMO-hanke

Menneiden seminaarien ja koulutuspäivien materiaalit

OSALLISUUDEN AREENAT -SEMINAARIN 29.11.2018 ESITYKSET

Osallisuuden lupaus ja petos - Aila-Leena Matthies, professori, Jyväskylän yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli - Tanja Hirschovits-Gerz, aluekoordinaattori, THL

Etelä-pohjanmaan maakunnan osallisuusvalmistelu -
Minna Laitila, vs. kehitysjohtaja, SONet BOTNIA,

Osallisuus ja köyhyys - Jouko Karjalainen, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa - Arja Tyynelä, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

Hankkeiden esitykset: Yhteinen keittiö, Järjestö 2.0 ja Pro Sos -hankkeilta
OSMO -hankkeiden posterit:
1. Kokemusasiantuntijat aikuissosiaalityössä Etelä-Pohjanmaalla ja
2. Asiakasraadit aikuissosiaalityössä Etelä-Pohjanmaalla


_____________________________________________________________________________________________

HAUSSA YHTEINEN MAAKUNNALLINEN YHTEISTOIMINTAMALLI - HYMY -SEMINAARIN ESITYKSET 18.5.2018:

Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa -Peppi Saikku, tutkija, THL

Työllisyyspalvelujen kehittäminen ja alueellinen työllisyyskokeilu- Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu, Kuopion alueen 1.8.2017 - 31.12.2018Pirjo Oksanen, työllisyyspalvelujohtaja

Aikuissosiaalityö Eksotessa -Tiina Kirmanen ja Heikki Hirvonen, aikuisten psykososiaaliset palvelut

_________________________________________________________________________________________________________________

TYÖTTÖMIEN PALVELUT - YHTEISKEHITTÄMISEN TYÖPAJA 26.3.2018, Seinäjoki.
Järjestäjänä: OSMO-hanke

Yhteiskehittämisen työpajaan osallistui 35 henkilöä. Alustajana toimi Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksesta vastuuvalmistelija Minna Laitila ja hänen pitämä esitys sai yleisöltä kiitosta. Minna Laitilan esitys nähtävillä tästä.

Yhteisessä työskentelyssä osallistujat kiersivät kolmessa eri teemapöydässä tuoden omaa kokemusta ja näkemystä seuraavista aiheista:
1. Osallisuuden tilat Seinäjoella
2. Asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet omiin palveluihin
3. Osallistuminen palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin

Koostettuun tietoon, pääsee aihealuetta klikkaamalla. Koottu tieto viedään tiedoksi sote- ja maakuntavalmistelijoille. Vastaavia tilaisuuksia tullaan järjestämään maakunnassa myöhemmin.