Palvelut

Pyrimme kartoittamaan elämäntilannettasi kokonaisvaltaisesti ja löytämään ne palvelut, jotka parhaiten tukevat Sinun tilannettasi ja työllistymistäsi.

Sosiaalipalvelut

 • Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • Kuntouttava työtoiminta
 • Verkostotyö

Terveydenhuollon palvelut

 • Terveystarkastus
 • Työkyvyn arviointi
 • Ohjaus mahdollisiin jatkotutkimuksiin

TE-palvelut (TE-toimisto / Kuntakokeilu)

 • Työ- ja koulutuskokeilut
 • Palkkatuki
 • Työnhakuvalmennus
 • Työhönvalmennus
 • Uravalmennus
 • Ammatinvalinnanohjaus
 • Työkyvyn arviointi
 • Ammattitaito- ja osaamiskartoitus
 • Työvoimapoliittinen koulutus

Kelan palvelut

 • Ammatillinen kuntoutus
  • ammatillinen kuntoutusselvitys
  • työllistymistä edistävä kuntoutus työkokeiluna, työhönvalmennuksena
  • ammatillinen koulutus
  • koulutuskokeilut
 • Lääkinnällinen kuntoutus
  • sairasryhmäkohtaiset kurssit
  • moniammatillinen laitoskuntoutus
  • kuntoutuspsykoterapia
 • Neuvonta ja ohjaus Kelan muissa etuuksissa