OSMO-hanke (2018-2020)

 
 

OSMO – Osallisuutta moniammatillisesti –hankkeen (2018-2020) toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki ja se on organisoitunut osaksi Etelä-Pohjanmaan monialaista yhteispalvelua.
Hanke on ESR-rahoitteinen (toimintalinja 5). Hanke päättyy 30.4.2020.

Hankkeen kohderyhmät:

- Aikuissosiaalityön ja monialaisen yhteispalvelun työelämän ulkopuolella olevat
asiakkaat
- Aikuissosiaalityön, monialaisen yhteispalvelun ja sidosryhmien työntekijät

Hankkeen tavoite - kohti maakunnallisia yhteneviä käytäntöjä:

- Asiakasosallisuuden edistämisessä
- Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa sekä osaamisen, työ- ja toimintakyvyn selvittämisessä
- Sosiaalisen kuntoutuksen yksilö- ja ryhmävalmennuksessa

Kehittämistyössä on huomioitu ja hyödynnetty jo tehtyä kehittämistyötä ja tehty yhteistyötä maakunnan kuntien, kokemusasiantuntijoiden sekä sidosryhmien ja alueella toimivien hankkeiden kanssa.

ARVIOINTIRAPORTIT HANKKEEN TOIMINNASTA:

Etelä-Pohjanmaan verkoston ammattilaisten loppuarviointi (Webropol-kysely)

Kokemustoimijoiden loppuarviointi (Webropol-kysely ja arviointikeskustelu)

ALUEELLISET LOPPUARVIOINNIT:
Toteutettu yhteisenä arviointikeskusteluna, johon kutsuttu mukaan alueen kehittäjätyöryhmän jäsenet ja alueella hankkeessa muutoin aktiivisesti mukana olleita tahoja / henkilöitä. Tilaisuudessa käyty läpi alueen tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Tämän jälkeen käyty keskustelu kolmen arviointikysymyksen kautta.

Ilmajoen loppuarviointi

JIK-Kurikka loppuarviointi

Järvi-Pohjanmaan loppuarviointi

KY Kaksineuvoisen loppuarviointi

KuusSoTen loppuarviointi

Lapuan loppuarviointi

Seinäjoen loppuarviointi

Suupohjan LLKY:n loppuarviointi


Hankehenkilöstön yhteystietoihin tästä