OSMO-hanke (2018-2020)

 
 

OSMO – Osallisuutta moniammatillisesti –hankkeen (2018-2020) toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki ja se on organisoitunut osaksi Etelä-Pohjanmaan monialaista yhteispalvelua.
Hanke on ESR-rahoitteinen (toimintalinja 5).

Hankkeen kohderyhmät:

- Aikuissosiaalityön ja monialaisen yhteispalvelun työelämän ulkopuolella olevat
asiakkaat
- Aikuissosiaalityön, monialaisen yhteispalvelun ja sidosryhmien työntekijät

Kohti maakunnallisia yhteneviä käytäntöjä:

- Asiakasosallisuuden edistämisessä
- Asiakkaan osaamisen ja palvelutarpeen tunnistamisessa
- Palvelutarpeen arvioinnissa sekä osaamisen, työ- ja toimintakyvyn selvittämisessä
- Sosiaalisen kuntoutuksen yksilö- ja ryhmävalmennuksessa
- Tiedontuotannon menetelmissä

Työskentelyssä huomioidaan ja hyödynnetään jo tehtyä kehittämistyötä ja tehdään
yhteistyötä maakunnan kuntien, kokemusasiantuntijoiden sekä sidosryhmien ja
alueella toimivien hankkeiden kanssa.

Yhteystietoihin tästä