Tuotokset

TyKe-tiimit Etelä-Pohjanmaalla
OSMO-hankkeessa on selvitetty TyKe-tiimien toimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnasta on lähetetty sähköpostikyselyt Kelaan, TYP-työpareille ja TYP-terveydenhoitajille niille alueille, joissa on TyKe-toimintaa. Koontiin on saatu vastaukset kaikilta alueilta. Seinäjoella ei ole TyKe-tiimiä ja sen on tarkoitus hankkeen tuella käynnistyä, joten tämän osalta on myös kartoitettu eri toimijoiden toiveita ja odotuksia.

Työ- ja toimintakyvyn mittarit Etelä-Pohjanmaalla
Raportissa esitellään mittareita ja arvioinnin välineitä, joita on käytössä Etelä-Pohjanmaalla työelämän ulkopuolella olevien työikäisten asiakkaiden parissa. Selvitystyötä on tehty kuntien aikuissosiaalityöstä sekä työpajoilta. Työkyky- ja mittaristoasiasta on käyty keskustelua myös muiden toimijoiden kanssa,kuten TOIKE- ja PRO SOS-hankkeiden kanssa.

Toimintasuunnitelma
OSMO-hankkeen toimintasuunnitelma 2018-2020.

Arviointisuunnitelma
OSMO-hankkeen arviointisuunnitelma.