Asiakasosallisuus

OSMO -hankkeessa halutaan vahvistaa asiakkaan roolia palvelujärjestelmässä. Tavoitteena on, että kokemusasiantuntijuus on vahvistunut. ja kokemustoimijat ovat luontevasti mukana palveluiden kehittämisessä, suunnittelussa ja työntekijöiden kouluttamisessa ja hankkeen arvioinnissa. Hankkeessa on toteutunut 381 eri kokemustoimijan tehtävää kattavasti ympäri maakunnan.


Asiakasosallisuuden rakenteet ja käytännöt Etelä-Pohjanmaalla

Raporttiin on koottu OSMO-hankkeen toimesta tietoa siitä, millaisia rakenteita ja käytäntöjä Etelä-Pohjanmaalla on olemassa asiakkaiden äänen kuuluviin saamiseksi työikäisten sosiaalipalveluissa.


Osallisuusmalli ja arvot monialaiseen kehittämistyöhön

OSMO-hankkeessa on luotu yhtenäinen malli kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaan roolin vahvistamisesta kehittämistyössä. Mallia on prosessoitu hankkeen eri tilaisuuksissa ja työryhmissä syksystä 2019 lähtien.

Alla olevat osallisuusmallin periaatteet ovat Etelä-Pohjanmaan monialaisen kehittämistyön yhteisen työskentelyn tulos.

OSMO -gaalassa 13.2.2020 esiteltiin monialaisen osallisuusmallin prosessi. Esitys löytyy tästä

Monialaiselle yhteistyölle yhteisesti valitut arvot ovat asiakaslähtöisyys, ammattitaito, yhdenvertaisuus ja luottamus. Katja Rinta-Säntti toteutti OSMO-hankkeen aikana yamk-opinnäytetyön.Tutustu tästä Katjan opinnäytetyöprosessiin. Sisällönanalyysin avulla muodostui 10 erilaista arvokorttia. Kortteja on saatavilla painotuotteena koko hankkeen ajan. Huoneentauluihin pääset tutustumaan myös tämän videon avulla.

Lisää aiheesta:

Rinta-Säntti, Katja 2020. Yhteinen arvopohja Etelä-Pohjanmaan monialaisessa yhteispalvelussa