Asiakasosallisuus

OSMO-hankkeessa luodaan yhtenäinen malli kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaan roolin vahvistamisesta kehittämistyössä. Mallia työstetään hankkeen eri tilaisuuksissa ja työryhmissä syksyn 2019 aikana.

Sivu täydentyy kehittämistyön edetessä.